Español   Català   
  • facebook-ico
  • twitter-ico
  • googleplus-ico
  • linkedin-ico
  • youtube-ico
  • instagram-ico
  • pinterest-ico
✆ 936 333 820

GRUES I EXCAVACIONS A GAVÀ

Maquinària especialitzada


En Budesa S.A. disposem de maquinària especial per l'enderrocament a les nostres instal·lacions de Gavà, així com a professionals en constant formació per realitzar correctament qualsevol tipus de d'enderrocament, excavació o desamiantat. Cada operació precisa de maquinària específica i Budesa, S.A. disposa d'ella: plomes, grues i excavacions, mini-excavacions, dumpers, banyeres, góndoles, contenidors, etc. D'aquesta manera podem complir amb tots els nostres compromisos.

Ambit d'actuació


Budesa, S.A. abasta tota l'àrea de Catalunya i realitza l'estudi de pressupostos, sense compromís, en tota la geografia espanyola, oferint un servei integral en enderrocs, excavacions i desamiantat.

Li oferim un tracte personalitzat, i serveis a mida.

Budesa vehículos

Destacado